Vroeger deden we de dingen zoals we ze deden, omdat we ze altijd zo gedaan hadden. De dokter, leraar, religieus en politiek leider hadden altijd gelijk. We trokken niet in twijfel wat ons werd ge- of verboden. Maar dat was vroeger.
De oude tijd, was een tijd van economische groei, materialisme, consumentisme. Van industrialisatie, en digitalisering. Alles moest meer, beter, groter, sneller. Vaak ten koste van het welzijn en zelfs de gezondheid van mens, dier en natuur.

En nu

Mensen worden wakker. Inmiddels zijn we hoger opgeleid, hebben we net zoveel informatie tot onze beschikking als de president van Amerika 20 jaar geleden, en zijn we een stuk mondiger geworden. De oude tijd, waarin we alles geloofden wat de autoriteiten ons vertelden (of niet, maar toch gehoorzaamden), is voorbij. We geloven niet meer klakkeloos dat iedereen het beste met ons voorheeft. We zetten overal vraagtekens bij.

Bewust keuzes maken

We voelen steeds beter aan wat goed voor ons is, en wat niet. Wat goed is voor de aarde, en wat niet. En wat ethisch verantwoord is, en wat niet. En dat is mooi, want steeds meer mensen maken bewuste keuzes over wat zij kopen, eten, lezen, hoe zij hun kinderen opvoeden, hoe zij wonen, of zij willen vaccineren, medicijngebruik, etc.
Kijk maar naar de enorme opmars van biologisch voedsel, trends als ‘ontspullen’, de tiny house movement, het beter leven keurmerk, maar ook mediteren, yoga en mindfulness. Bewust leven is populair en dat zal alleen maar toenemen. Dat is mooi, maar het is ook verwarrend.

Het probleem van deze tijd

Er een groep die er baat bij heeft, dat alles bij het oude blijft. Die verdient namelijk bakken met geld verdiend in de levensmiddelen-, farmaceutische of andere industrie. Ook zijn er mensen die conservatief zijn, die angst hebben voor verandering, of er gewoonweg niet in geloven. Dat heeft tot gevolg dat er overal tegenstrijdige berichten in de wereld zijn. Is vaccineren veilig, of juist niet? Is biologisch eten onnodig, of een must? De een zegt dit, de ander zegt dat. Maar wie heeft er gelijk?

Hoe ga je daarmee om?

De nieuwe tijd staat, voor mij, voor leren om echt vanuit ons hart keuzes te maken. Over ervaren hoe jij iets waarneemt, hoe het voor jou is. Met de wetenschap, dat je bent gevormd door je verleden. Dat je ervaringen daardoor zijn gekleurd. En met de vaardigheden om je gekleurde brillenglazen, te vervangen door neutrale. Om uit de dualiteit, dus uit het oordelen te stappen. Om de ander te erkennen in zijn visie en vervolgens je eigen keuze te maken.

Er bestaan alleen maar oneindige potentie

Iets wat de een als koud ervaart, vindt de ander warm. Wat de een prettig vindt, vindt de ander verschrikkelijk. Wat voor jou de waarheid is, is voor de ander lariekoek. Wie heeft er dan gelijk? Alles is mogelijk, er bestaat alleen maar oneindige potentie. Het is juist de bedoeling dat ieder zijn eigen ervaring heeft, en daarin bestaat geen goed of fout.

Beperkingen loslaten

We hoeven ons steeds minder laten tegenhouden door beperkende gedachten die we hebben. Of die ons nu worden opgelegd door anderen, of door onszelf. We gaan deze beperkingen doorzien. En door naar de stem van ons hart te luisteren, maken we keuzes die echt voor ons kloppen.

Is er een duidelijke grens tussen de oude en de nieuwe tijd?

Het is niet zo dat we collectief van het een op het andere moment transformeren. Je kunt er geen tijdsbepaling aan hangen op de manier waarop wij met tijd omgaan. De nieuwe tijd integreert als het ware in de oude tijd. Iedereen doet het in zijn eigen tempo. Eigenlijk zou je het woord ‘tijd’ kunnen vervangen door ‘manier van leven’.

Hoe kom ik in de nieuwe tijd?

Een andere manier van leven (denken, voelen, ervaren, doen), maak je je stap voor stap eigen. De één heeft al vele stappen gezet, de ander staat nog aan het begin. Maar het begint met het besef dat je de keuze hebt om op pad te gaan. En om vervolgens je voet op te tillen. Je mag zelf kiezen.