Je hebt ongetwijfeld wel eens dat je ergens binnenkomt en dat je voelt dat er een zware (of juist lichte) sfeer hangt in de kamer, of om een bepaalde persoon. En wat je net als ik misschien wel hebt geleerd op school, is dat er in communicatie altijd een zender is en een ontvanger.

Wij mensen zenden én ontvangen. En we communiceren niet alleen met woorden, maar ook met energie. Net als een radio, ontcijfer je de informatie die je ontvangt. Die informatie wordt omgezet naar gedachten en gevoelens.

Als je interne mechaniek is ingesteld om de informatie die binnenkomt om te zetten in een zware boodschap, dan voelen situaties in je leven ook zwaar aan. Is je mechaniek zo ingesteld dat je de informatie omzet naar een lichte boodschap, dan raakt dezelfde situatie je veel minder.

Je ervaringen worden alleen zwaar, als je zelf al bent afgestemd op die zware ‘frequentie’. Je hebt deze al in jou, want zo werkt jouw mechaniek. Dus wordt ‘zwaarte’ keer op keer ingeschakeld door impulsen van buitenaf.

Het mechaniek in jou dat energie uit je omgeving omzet in zware of lichte sensaties, is geprogrammeerd door ervaringen uit je verleden. Gebeurtenissen die je een goed of een slecht gevoel gaven. En de bijbehorende gedachten, die je als de waarheid hebt aangenomen. Deze ervaringen hebben een lading gekregen die de drijvende kracht zijn achter jouw interne mechaniek.

Daarom is loslaten zo belangrijk. Herinneringen aan gebeurtenissen kun je niet loslaten, maar de lading die je aan deze herinneringen hebt gegeven wel. Die kun je oplossen door er een nieuwe betekenis aan te geven.

Eigenlijk is het heel simpel. Je neemt een nare herinnering, maakt contact met de energie daarvan en de grotere lading achter de ervaring. Je doorvoelt wat er gebeurt. En verandert het verhaal dat je jezelf al die jaren hebt verteld. De lading is eraf. En je kijkt nu heel anders terug op je herinnering.

Daardoor, wanneer er iemand met een zware lading rondloopt, of je ziet iets op televisie met een lading van dezelfde zware frequentie, wordt deze in jou niet meer aangeraakt, omdat deze niet meer in jou aanwezig is.

Verlichting is de lading afhalen van je ervaringen uit het verleden. En daardoor ben je in staat om geen nieuwe, zware lading te leggen op ervaringen in het nu.

Sommige spirituele stromingen streven ernaar om alleen nog maar licht te zijn, positieve gedachten te hebben. Als er dan iets negatiefs gebeurt, dan zou er iets mis zijn met je frequentie. Maar zo ga je aan de lading voorbij. Je pretendeert dat er geen lading is. Terwijl die wel degelijk wordt getriggerd wanneer er iets of iemand met dezelfde lading in je fysieke omgeving komt.

Door de lading eraf te halen, en een nieuwe, lichte betekenis te geven aan de gebeurtenis, zit je vol met lichtere/hogere lading als het ware. Dat is wat jouw energie uitzendt. Dus dat is ook wat je om je heen ziet. Je trekt ervaringen aan met dezelfde frequentie of lading als die je uitzendt.

Het is effectief om met ervaringen uit je kindertijd te werken, omdat je als kind nog niet in staat was om de juiste lading aan gebeurtenissen te geven. Tenzij dat jou geleerd is, maar dat geloof ik niet.

Een schijnbaar onbenullige ervaring is voor kinderen al genoeg om hun hele verdere leven te geloven in een negatief beeld over zichzelf. Omdat de conclusie die ze op het moment van de gebeurtenis trokken, negatief was. Zoals “wat ik vind, doet er niet toe”.

Ze zijn niet in staat om buiten zichzelf te kijken, naar de omstandigheden die die situatie veroorzaakt hebben. Een kind neemt alles letterlijk en betrekt alles op zichzelf. Wat veel volwassenen ook nog doen overigens. Maar als kind neem je overtuigingen aan die als een softwareprogramma fungeren voor je hele verdere leven, als je ze niet verandert.

Dus door die kernherinneringen aan te pakken en de lading daarvan te verlichten, verhoog je je eigen frequentie, zendt je een hogere frequentie uit, en is dat ook wat je terugziet in de wereld om je heen.

Je hebt nog wel ervaringen die misschien minder leuk zijn. Maar je ervaart ze niet meer als zwaar. Wanneer je ‘s morgens in de schuur komt om je fiets te pakken en je hebt een lekke band, dan kun je boos worden, of je denkt, ach dat is niet handig, en je gaat over op het oplossen van het probleem. Simpel, maar niet makkelijk als je interne mechaniek niet meewerkt.

Het probleem is dat mensen veel te lang met een zwaar mechaniek door blijven lopen zonder zich af te vragen hoe het anders kan. Ze nemen hun leven zoals het komt en weten niet dat er iets anders mogelijk is.

Ze blijven in de modder zitten, en geloven dat dat is waar ze het mee moeten doen. Maar dat is niet zo. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen, dat je de modder niet langer als jouw hoogste mogelijkheid beschouwt. Dat er meer mogelijk is voor jou.

En je moet bereid zijn om je omhoog te werken. Werken, omdat het niet vanzelf gaat. Met alleen positief denken kom je er niet. Je daalt af in je ziel, je gaat op zoek naar die negatieve conclusies die je hebt getrokken en je transformeert de zware lading naar een lichte.

Simpel, maar niet altijd makkelijk. In je eentje is dit ook haast niet te doen als je niet weet hoe. Daarom ben ik er, om jou te helpen. Klik hier om een persoonlijke inzichtsessie aan te vragen. Dit is een gesprek van 30-45 minuten maken we een heldere visie van een lichtere versie van wie je bent, we ontdekken hoe je onbewust wordt tegengehouden, en of een traject bij NieuwetijdsVrouw jou helpt in je ontwikkeling.

Verlicht de lading en alles wordt makkelijker.